bendravimo problemos ir klaidos

bendravimo problemos ir klaidos
bendravimo problemos ir klaidos statusas T sritis švietimas apibrėžtis Santykių neaiškumas, nepagarba, įtarumas, įžeidinėjimas, etinių, teisinių, pedagoginių normų nesilaikymas, nesusipratimai, elgesio konfliktai. Problemų ir klaidų paprastai atsiranda dėl skirtingų požiūrių, netramdomo emocingumo, kito minčių neadekvataus aiškinimo, informacijos stokos, netinkamo užduočių atlikimo ir kt. Klaidos daromos pirmiausia dėl to, kad nežinoma ar nepaisoma elgesio taisyklių, mokinys klaidingai vertinamas, pernelyg menkinama kito asmenybė, aukštinamas savo sprendimas. Dažnas klaidų šaltinis yra pirmasis įspūdis, kuriuo vadovaujasi mokytojas bendraudamas su mokiniu ar mokinys bendraudamas su mokytoju. Problemų ir klaidų kilmę reikia aiškinti dar ir tuo, kad pedagogai per mažai gilinasi į mokinio individualybę, neįsijaučia į jo išgyvenimus, silpnumą, trūkumų ir klaidų priežastis. Dėl to įpročiu yra tapęs mokinių žinių ir nemokėjimo emocinis vertinimas. Kartais jis išsilieja pasipiktinimo, gėdinimo, žeminimo frazėmis. Tokios emocijos trikdo normalų bendravimą, silpnina pasitikėjimą savimi, mokymosi motyvaciją bei aktyvumą. Pakantumo nežinojimui, nemokėjimui, silpniems gebėjimams stoka – taip pat neigiamų emocijų ir nesitvardymo šaltinis. Skubotas žinių vertinimas taip pat ydingas, nes mokyti galima ir be pažymių. Be jų mokiniai gali kitaip sužinoti savo pažangos rezultatus. Mokinys kaip subjektas kartais užmirštamas. Nesirūpinama tuo, ką jis moka, gali, kad būtų skatinamas tobulėti. atitikmenys: angl. problems and errors of communication vok. Probleme und Fehler die Kommunikation rus. проблемы и ошибки общения

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Probleme und Fehler die Kommunikation — bendravimo problemos ir klaidos statusas T sritis švietimas apibrėžtis Santykių neaiškumas, nepagarba, įtarumas, įžeidinėjimas, etinių, teisinių, pedagoginių normų nesilaikymas, nesusipratimai, elgesio konfliktai. Problemų ir klaidų paprastai… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • problems and errors of communication — bendravimo problemos ir klaidos statusas T sritis švietimas apibrėžtis Santykių neaiškumas, nepagarba, įtarumas, įžeidinėjimas, etinių, teisinių, pedagoginių normų nesilaikymas, nesusipratimai, elgesio konfliktai. Problemų ir klaidų paprastai… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • проблемы и ошибки общения — bendravimo problemos ir klaidos statusas T sritis švietimas apibrėžtis Santykių neaiškumas, nepagarba, įtarumas, įžeidinėjimas, etinių, teisinių, pedagoginių normų nesilaikymas, nesusipratimai, elgesio konfliktai. Problemų ir klaidų paprastai… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”